EAST MARMARA DEVELOPMENT AGENCY/ Coordination Team
Address: Yenişehir Mah. Demokrasi Bulv. No:72/A 41050 İzmit/KOCAELİ

Building a Regional Habitat for Learning and Innovative SMEs InnoHabitS

2017-1-TR01-KA202-046651PROJEMİZ


Erasmus + KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Programı 2017 teklif çağrısı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Öğrenen ve Yenilikçi KOBİ’ler için Bölgesel Ekosistemin Oluşturulması-InnoHabitS Projesi” 5 farklı ülkeden (Almanya, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Türkiye) 7 kuruluşla birlikte yürütülmektedir.

InnoHabits Projesi, Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitesini geliştirmek için küresel trendler, bölgesel ihtiyaçlar ve potansiyeller gözetilerek tasarlanan yenilikçi bölgesel inovasyon iş modeli doğrultusunda hayat boyu öğrenme ile bölgede insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

PROJE AKTİVİTELERİ


Yenilikçi Bölgesel Ekosistem Modelinin Geliştirilmesi

Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitesini geliştirmek üzere tasarlanan yenilikçi ekosistem modelinde öncelikle küresel trendler, bölgesel ihtiyaçlar ve potansiyellerin tespiti için literatür taraması yapılmış ve proje ortaklarının kendi ülke ve kurumlarındaki tecrübelerin derlenmesi planlanmıştır. Bölgenin mevcut durum tespiti için saha çalışmaları kapsamında bölgedeki KOBİ’lerin katılımıyla ‘’İnovasyon Yönetimi ve Yenilikçi İş Modeline Bakış Çalıştayı’’ gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya ek olarak, bölgedeki firmalarla yapılan derinlemesine mülakatla firmaların inovasyon yönetimindeki mevcut durumu tespit edilmiştir. Elde edilen tüm veriler ışığında bölgesel yenilikçi ekosistemin oluşturulması için stratejiler geliştirilmiştir.
E-Platform

E-Platform, bölgenin inovasyon ekosistemi gündeminde yer alan eğitim, öğrenme, inovasyon yönetimi kapasitesinin değerlendirilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetlerin derlendiği bir yazılım aracı olarak tasarlanmıştır. Platformda online ve etkileşimli eğitim modülleri için kayıt ve dijital kitaplık yer almaktadır.


INSTAGRAM

TWITTER

Bu proje, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Dear visitor please use Mozilla Firefox or Google Chrome for the best viewing experience !

Sayın ziyaretçimiz, lütfen en iyi görüntüleme deneyimi için Mozilla Firefox veya Google Chrome kullanın!

0