EAST MARMARA DEVELOPMENT AGENCY/ Coordination Team
Address: Yenişehir Mah. Demokrasi Bulv. No:72/A 41050 İzmit/KOCAELİ

MARKA

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’de kurulmuş olan 26 kalkınma ajansından biridir. MARKA, 5 şehirden (Kocaeli, Yalova, Düzce, Bolu ve Sakarya) oluşan Tr42 Doğu Marmara Bölgesi’nde bölgesel kalkınmanın yürütülmesinden sorumludur.

MARKA, Kalkınma Planları ve Programlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda kamu otoriteleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamayı, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu perspektifte MARKA’nın görevleri bölgesel strateji ve planların hazırlanması, bölgesel planda belirtilen önceliklere göre proje bazlı hibe programlarının hazırlanması ve uygulanması ile bölgeye yatırımcı çekilmesi yoluyla bölgede büyüme ve gelişmenin hızlandırılmasıdır.

KSO

1989 yılında kurulan Kocaeli Sanayi Odası, şu an merkez ofis, Gebze, Çayırova, Dilovası Temsilcilikleri ve İMES İrtibat Ofisi olmak üzere toplam 5 lokasyonda hizmet vermektedir. Kocaeli Sanayi Odası, kamusal yükümlülüklerden kaynaklanan belge hizmetlerinin yanı sıra, üyelerin değişen piyasa koşullarından ve kanuni yükümlülüklerinden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek amacıyla projeler, eğitim/ seminerler, kamuoyu yaratma faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca, toplam kalite kültürünün yerleşmesi ve uygulanması amacıyla, her yıl paydaş beklentileri dikkate alınarak uzun ve kısa vadeli hedefler belirlenmekte, sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

SABANCI

Sabancı Üniversitesi, bir hızlandırıcı, bir kuluçka merkezi ve bir girişimcilik merkezi ile 2012 ve 2015 yıllarında Türkiye’deki girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde birinci sırada yer almaktadır. Girişimcilik Konseyi ile, isteyen girişimcilere araştırma ve eğitim kaynakları sağlamakta, yenilikçi fikirleri iş modellerine dönüştürmenin yanı sıra sosyal girişimcilere sertifika programları sunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi, 2008 yılından bu yana Avrupa İşletmeler Ağı projesinin aktif bir üyesi olarak, yenilik, fikri mülkiyet hakları yönetimi ve AB Ar-Ge fonları konularında KOBİ’lere ve araştırma kurumlarına hizmet vermektedir. Üniversite, KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kabiliyetlerinin değerlendirilmesi için IMP3rove ve smEMPOWER araçlarının yanı sıra, personelinin doktora çalışması kapsamında geliştirilen AToMIC (Assessment Tool for Management of Innovation Capabilities) aracını da kullanarak bugüne kadar birçok KOBİ’yi analiz etmiştir.

SC IPA SA

IPA, bugüne kadar yürüttüğü ve yer aldığı projelerle yetişkinlere yönelik mesleki eğitim koordinasyonu ve uygulamasının yanı sıra, yaratıcı işletmeler için bilgisayar sistemleri geliştirmiş, teknik ve iş danışmanlığı sağlamış, öğrenciler için program uygulamalarının koordinasyonunu sağlamıştır. Projemizde e-öğrenme platformunun geliştirilmesinden sorumlu olan IPA SA, çeşitli işletim sistemleri (Android, iOS, Windows) için düzeltme (PC, masaüstü) ve mobil cihazlar için yazılım uygulamaları ve hizmetleri geliştirme konusunda önemli bir yetkinliğe sahiptir. IPA SA, aynı zamanda Avrupa iş gücü piyasasında hareketliliği, girişimciliği ve yeniliği teşvik eden Avrupa İşletmeler Ağı’nın bir üyesidir.IED

Institute of Entrepreneurship Development (IED), bilgi üretmeyi ve aktarmayı, girişimcilik kültürünü ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan bir STK’dır. Girişimcilik, eğitim ve öğretim, istihdam ve sosyal içerme, bölgesel kalkınma, e-öğrenme, ve KOBİ’ler ana uzmanlık alanlarıdır.

Hayat boyu öğrenme programı odaklı 100’den fazla ulusal ve AB projesine katılım sağlayarak; iş danışmanlığı ve desteği, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, örgütsel destek ve üretim, yenilik ve know-how aktarımı, proje tasarımı, başvurusu ve yönetimi ile öğrenme ve girişimcilik süreçlerini kolaylaştırmak için bilgi teknolojisi uygulamaları alanında özgün hizmetler sunar.

HOCHSCHULE WISMAR

Wismar Üniversitesi, yaklaşık 7000 öğrencisi ve 500 işvereni ile girişimci bir üniversitedir. Üniversite, bölgedeki ve ötesindeki diğer akademik kurumlar, KOBİ’ler, bölgesel teknoloji ve sanayi merkezleri ile iş birliği yaparak iş birliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra bilgi ve teknoloji transferinde uzmandır.

Baltık Denizi Bölgesinde ulus ötesi girişimcilik ve bölgesel ekonomik kalkınma ile KOBİ’ler için Uluslararası Stratejik Yönetim gibi girişimcilikle ilgili çeşitli projelere liderlik etmiş veya katılmıştır.


SICI Dominus S.L.

Servicios Integrales de Contratación e Intermediación Dominus (S.I.C.I. Dominus), bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasıyla bağlantılı olan kamu kurumlarına, ticari şirketlere ve diğer kuruluşlara bütünsel danışmanlık hizmetleri sunan özel bir danışmanlık şirketidir. SICI Dominus, proje yönetimi, proje yönetimi, işe yerleştirme ile ilgili hizmetler, eğitim hizmetleri, konaklama hizmetleri ve kültürel program ve sosyal aktiviteler dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. SICI Dominus, Avrupa Hareketlilik Projeleri, Leonardo da Vinci, Erasmus + Programları oldukça deneyime sahiptir.


PROJECT PARTNERS